a- / A+
W koszyku: 0 biletów - 0.00
Koniec sesji: -

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
PRZEZ TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE
zwany dalej Regulaminem.

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul.1 Maja 4, Organizatorem wydarzeń
  2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.bilety.teatr.olsztyn.pl:
  1. rejestracja Kupującego,
  2. wybór wydarzenia i ilości biletów,
  3. sprawdzenie danych,
  4. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 1 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.ecard.pl, eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów, jak również za zgodą osoby  udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Jaracza  - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.      o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez kupującego w formularzu zamówienia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatr.olsztyn.pl
 9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na 1 dzień przed wydarzeniem. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Teatru lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy kas biletowych.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na widownię.
 13. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
 14. Kupujący, wyłącznie w odniesieniu do umowy sprzedaży biletów online ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zakupu, nie później niż trzy dni przed datą wydarzenia.
 15. Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży produktu składając Teatrowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu.
 16. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży biletu może być złożone osobiście lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4,  10-118 Olsztyn, e-mail: kasa@teatr.olsztyn.pl  .
 17. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Teatr prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 18. Bilety należy zwrócić niezwłocznie wraz z paragonem i wydrukowaną fakturą VAT oraz dopiskiem „ZWROT,” na adres mailowy Teatru kasa@teatr.olsztyn.pl lub                    w kasie biletowej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn.
 19. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych przez eCard S.A na konto bankowe klienta.
 20. Termin, o którym mowa w pkt 14 może ulec skróceniu jedynie w przypadku odwołania wydarzeń przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
 21. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 22. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych opublikowane są na stronie www.teatr.olsztyn.pl.
 23. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu/imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl, nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).
 24. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 25. Brak możliwości przebukowania biletu zakupionego w systemie sprzedaży internetowej.
 26. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 27. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.