Zmień na język plZmień na język en
a- / A+
W koszyku: - 0.00
Koniec sesji: -

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
PRZEZ TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE
zwany dalej Regulaminem.

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul.1 Maja 4, Organizatorem wydarzeń
  2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.bilety.teatr.olsztyn.pl:
  1. rejestracja Kupującego,
  2. wybór wydarzenia i ilości biletów,
  3. sprawdzenie danych,
  4. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 1 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.ecard.pl, eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez kupującego w formularzu zamówienia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatr.olsztyn.pl
 9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na 1 dzień przed wydarzeniem. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Teatru lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy kas biletowych.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na widownię.
 13. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
 14. Kupujący, wyłącznie w odniesieniu do umowy sprzedaży biletów online ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zakupu, nie później niż trzy dni przed datą wydarzenia.
 15. Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży produktu składając Teatrowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu.
 16. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży biletu może być złożone osobiście lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4,  10-118 Olsztyn, e-mail: kasa@teatr.olsztyn.pl  .
 17. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Teatr prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 18. Bilety należy zwrócić niezwłocznie wraz z paragonem i wydrukowaną fakturą VAT oraz dopiskiem „ZWROT,” na adres mailowy Teatru kasa@teatr.olsztyn.pl lub                    w kasie biletowej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn.
 19. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych przez eCard S.A na konto bankowe klienta.
 20. Termin, o którym mowa w pkt 14 może ulec skróceniu jedynie w przypadku odwołania wydarzeń przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
 21. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 22. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych opublikowane są na stronie www.teatr.olsztyn.pl.
 23. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu/imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl, nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).
 24. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 25. Brak możliwości przebukowania biletu zakupionego w systemie sprzedaży internetowej.
 26. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 27. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z założeniem konta w systemie sprzedaży internetowej oraz zakupem biletów on-line

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, dalej: Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać poprzez e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Założenia konta w systemie sprzedaży internetowej
  2. Zakładając konta użytkownika w systemie sprzedaży internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będziemy przetwarzać w celu założenia konta, które umożliwi internetowy zakup biletów, do czasu wycofania zgody.
  3. Internetowej rezerwacji lub sprzedaży biletów
  4. Jeżeli rezerwują lub kupują Państwo bilety korzystając z systemu sprzedaży internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy, czyli rezerwacji lub sprzedaży biletów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania umowy.
  5. Przesyłania informacji marketingowych i reklamowych
  6. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje o organizowanych przez Teatr spektaklach, wydarzeniach czy obowiązujących zniżkach lub promocjach, to Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Państwa zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jeżeli nie jej Państwo nie wyrazicie to nie będziemy wysyłać Państwu informacji marketingowych i reklamowych.
  7. Zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
  8. Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mail  będziemy przetwarzać w celu  skontaktowania się z Państwem w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zarażenia COVID-19 na terenie Teatru. Przetwarzanie tych danych jest obowiązkowe i niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób fizycznych. Dane osobowe i kontaktowe będziemy przetwarzać przez dwa tygodnie, licząc od dnia, w którym je odebrano lub od daty spektaklu. Natomiast pomiar temperatury ciała będzie wykonywany ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Informacja o temperaturze ciała będzie służyła jedynie ocenie zagrożenia związanego z możliwością zarażania COVID-19 i nie będzie nigdzie zapisywana.
 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym z obsługę systemów informatycznych, systemów bankowych czy serwisu płatności internetowych,
 2. Państwa dane będą także przekazywane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia zarażenia COVID-19 na terenie Teatru
 3. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pl Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonywał Administrator przed jej odwołaniem.
  3. prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy.
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.